Leger

Anders Grøndahl
Allmennlege og sertifisert Petroleumslege

Janne Strand Hermansen
Allmennlege

Frode Emil Frøyland (vikar Kathe Helland Holmås, spes.i allmennmedisin)
Spes. i allmennmedisin (Permisjon tom. 31.12.21)

Milda Øhlckers
Spes. i allmennmedisin

Celine Riis Bogsrud
Allmennlege