Priser

Prisoversikt for de vanligste tjenestene. Gjelder fra 1. juli 2018- 30. juni 2019

Barn under 16 år er gratis (nytt fra 1. januar 2010). Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010. Frikortet må vises på legekontoret 1. gang etter at du har mottatt det i posten.

Egenandeler:

 • Konsultasjon hos allmennlege kr 155,-
 • Konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin kr 204,-
 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving kr 56,-
 • Tillegg for taking og innsending av blodprøver/andre prøver kr 55,-
 • Enkel pasientkontakt, sykemelding, rekvisisjon til rtg., henvisning til spesialist 66

 

Annet:
Omfattes ikke av frikortordningen.
Du må betale for dette selv om du har frikort

 • Utskrift av journal 85 kr

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

 • Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m kr 62,-
 • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift m.m kr 93,-
 • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m kr 131,-
 • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m kr 177,-
 • Injeksjoner (medikament avgjør prisen)
 • For time som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time   160.-
 • Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets konstnader vedrørende dette        Etter kostnad