Sesonginfluensavaksine

Risikogrupper som bør vaksineres (anbefalinger fra Folkehelseinstituttet)

-Personer som er over 65 år og eldre

-Beboere på alders- og sykehjem(bo- og behandlingssentre)

-Voksne og barn med alvorlige luftveisinfeksjoner, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet

-Voksne og barn med kronisk hjerte- og karsykdommer, spesielt med alvorlig hjertesvikt , lavt minuttvolum eller høyt blodtrykk

-Voksne og barn med nedsatt infeksjonsforsvar

-Voksne og barn med diabetes mellitus (type I og II)

-Voksne og barn med kronisk nyresvikt

-Voksne og barn med kronisk leversvikt

-Voksne og barn med kroniske nevrologisk sykdom eller skade

-Voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs. kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2

Gravide i 2. og 3. trimester. Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon

Annen alvorlig eller kronisk sykdom

Pneumokokkvaksine anbefales hvert tiende år for alle over 65 år, andre med risikofaktorer vurderes individuelt av lege.