Nyttig informasjon

Vi går over til Helsenorge 19.01.23, der du kan bestille time, resepter etc

Helsenorge blir istedet for Besøklegen som vi har i dag.

18.01.23 er siste dagen Besøklegen vil fungere. Den stenges 19.01.23.

Korrespondansen som ligger i Besøklegen mellom deg og oss vil ikke bli overført til Helsenorge. Alle dokumenter er selvfølgelig lagret hos oss og det går an å få tilgang senere. Du kan logge deg inn via selbetjeningen her som tidligere eller via Helsenorge.no

Informasjon om Corona

Råder deg til å følge med på oppdatert informasjon via FHI og Helsenorge før du ringer angående coronaspørsmål. Dette kan begrense telefontiden til de som virkelig trenger det.

Oppdatert informasjon om coronavirus finner du på https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

du kan også gå inn på  https://helsenorge.no 

eller finne lokale regler www.baerum.kommune.no/koronatiltak

Du kan også finne informasjon om  dine vaksiner, resepter(medisinliste) og mye annet på Helsenorge.no

Bestilling av time over nett: Det er enklest å logge inn med BankId.

Om det er noen som ikke mottar SMS etter at de har laget brukerprofil og prøver å logge seg inn, kan grunnen være at telefonen er sperret for såkalte Innholdstjenester. Ta kontakt med din teleoperatør og få de til å åpne opp for deg. Det er også endel som har telefon via jobben som er sperret for disse tjenestene.

Om du velger e-konsultasjon (uten oppmøte i besøklegen), vil det være mulig å betale med Mobilpay uten gebyr. Du vil  automatisk få sms dagen etter fra ConvenePay om betaling. Betaler du innen 24 timer, får du ingen gebyr.

Sender du henvendelse til oss på e-post, har vi ikke alltid  mulighet til å svare, men legger forespørselen/meldingen til det den det måtte gjelde. Vi sender ikke sensitive personopplysninger via e-post.  Vi går igjennom e-post 1 gang om dagen.
Er det noe som haster bør du ringe kontoret på tlf 67 80 70 70.