Invivo Medisinske Senter ble etablert i juni 2005.  Vi har et velutstyrt laboratorium, og utfører forskjellige tester som  blant annet EKG (hjertediagram), spirometri (lungefunksjons-måling) og 24 timers blodtrykksmålinger.

På senteret jobber 5 allmennleger.