Risikogrupper som bør vaksineres (anbefalinger fra Folkehelseinstituttet)

 • Personer som er over 65 år og eldre
 • Beboere på alders- og sykehjem(bo- og behandlingssentre)
 • Voksne og barn med alvorlige luftveisinfeksjoner, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
 • Voksne og barn med kronisk hjerte- og karsykdommer, spesielt med alvorlig hjertesvikt , lavt minuttvolum eller høyt blodtrykk
 • Voksne og barn med nedsatt infeksjonsforsvar
 • Voksne og barn med diabetes mellitus (type I og II)
 • Voksne og barn med kronisk nyresvikt
 • Voksne og barn med kronisk leversvikt
 • Voksne og barn med kroniske nevrologisk sykdom eller skade
 • Voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs. kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2
 • Gravide i 2. og 3. trimester. Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • Annen alvorlig eller kronisk sykdom

Andre målgrupper

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Pneumokokkvaksine anbefales hvert tiende år for alle over 65 år, andre med risikofaktorer vurderes individuelt av lege.