Prisoversikt for de vanligste tjenestene. Gjelder fra 1. juli 2023- 30. juni 2024

Barn under 16 år er gratis (nytt fra 1. januar 2010). Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010. Frikortet må vises på legekontoret 1. gang etter at du har mottatt det.

Egenandeler:

Konsultasjon hos allmennlege/kveld kr 170,- /288,-
Konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin/kveld kr 224,- /327,-
E-konsultasjon/telefonkonsultasjon hos allmennlege /kveld kr 170,-/288,-
E-konsultasjon/telefonkonsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin /kveld kr 224,-/327,-
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving kr 61,-
Tillegg for taking og innsending av blodprøver/andre prøver kr 61,-
Ekspedisjonsgebyr (henvisninger, brev, telefon , e-post kr 59,-

Annet:
Omfattes ikke av frikortordningen.
Du må betale for dette selv om du har frikort.

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m kr 72,-
Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift m.m kr 109,-
Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m kr 155,-
Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m kr 211,-
Injeksjoner (medikament avgjør prisen)
For time som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time allmennlege/spesialist i allmennmedisin 175.-/283,-
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets konstnader vedrørende dette…. Etter kostnad