Prisoversikt for de vanligste tjenestene. Gjelder fra 1. juli 2021- 30. juni 2022

Barn under 16 år er gratis (nytt fra 1. januar 2010). Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010. Frikortet må vises på legekontoret 1. gang etter at du har mottatt det.

Egenandeler:

Konsultasjon hos allmennlege kr 160,-
Konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin kr 212,-
E-konsultasjon/telefonkonsultasjon hos allmennlege kr 160,-
E-konsultasjon/telefonkonsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin kr 212,-
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving kr 59,-
Tillegg for taking og innsending av blodprøver/andre prøver kr 59,-
Enkel pasientkontakt, sykemelding, rekvisisjon til rtg., henvisning til spesialist kr 59,-

Annet:
Omfattes ikke av frikortordningen.
Du må betale for dette selv om du har frikort.

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m kr 67,-
Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift m.m kr 102,-
Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m kr 145,-
Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m kr 198,-
Injeksjoner (medikament avgjør prisen)
For time som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time allmennlege/spesialist i allmennmedisin 175.-/283,-
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets konstnader vedrørende dette etter kostnad